Bodegas Gordon

Bodegas Gordon

Old vine in recovery process at Bodegas Gordon