Bodegas Gordon

Bodegas Gordon

Jose Gordon and his father at El Capricho restaurant