Bodegas Gordon

Bodegas Gordon

Jose Gordon inside the buey’s pit.